restauratie en renovatie van deze mooie Oldambtster boerderij.

Bestaande situatie

De boerderij wordt gebruikt als woonhuis, de schuur is beperkt in gebruik als opslagruimte Het gebouw heeft de afgelopen jaren flink geleden onder mijnbouwschade, Wanden en vloeren zijn verzakt, het schuurdak is als gevolg van de verzakking ontzet, met verscheidene lekkages als gevolg. Afhandeling van de schade is inmiddels in handen van de Arbiter Bodembeweging.

Gewenste situatie

De boerderij is niet meer als zodanig in gebruik, de schuur wordt herbestemd tot bijeenkomstruimte en Seats to Meet (& Stay) ruimtes.
Naast het noodzakelijke herstel als gevolg van geleden schade willen de bewoners het pand grotendeels herstellen naar oorspronkelijke staat. Details, ruimtes zoals bedsteden, de dienstgang, vensterbanken en binnenluiken bij de kozijnen en uitgetimmerde dakgoten worden hersteld, opnieuw gemaakt Ook de wanden van koeien- en paardenstal worden teruggebracht. Nieuw toe te voegen deuren en ramen worden in de bestaande stijl doorgevoerd. In de destijds monumentale achtergevel zijn in de 70-er jaren diverse wijzigingen aangebracht , zonder rekening te houden met de monumentale waarde, waaronder een vergrootte deur ter plaatse van de toenmalige paardenstal, ook de toegang tot de koestal is niet meer origineel, deze worden in oorspronkelijke monumentale staat teruggebracht. De koestal wordt onderverdeeld in vier ruimtes dmv een lichte bouwconstructie die indien gewenst eenvoudig te verwijderen is. De mestgoot/grub is in de 70-er jaren dichtgegooid met cement, deze wordt in de nieuwe vloer weer als herkenbaar element teruggebracht.

Energiehuishouding

Om het gebouw ook voor de toekomst te kunnen behouden is het streven om het gebouw zelf zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De energielasten worden een steeds groter onderdeel in de totale kosten voor behoud van een dergelijk pand.
Om de energievraag te beperken worden alle ruimtes geïsoleerd, waar mogelijk met materiaal op basis van natuurlijke vezels (hout, Hennep, Vlas en Wol) hetgeen ten goede zal komen aan zowel optimale vochtregulerende/dampopen constructie als mocht het ooit en onverhoopt zover komen een maximale brandvertraging. Voor alle wanden zal dit aan de binnenzijde gebeuren, deze wanden zijn in het woonhuis allen aan de binnenzijde afgetimmerd, achterliggende spouw wordt geïsoleerd, De betimmering wordt daarna opnieuw aangebracht en in originele staat hersteld.
De houten vloeren van het woonhuis worden van de onderzijde geïsoleerd. Deze vloeren zijn als gevolg van de mijnbouwschade verzakt, de ondergrond moet eerst gestabiliseerd vooraleer de vloeren opnieuw aangebracht en geïsoleerd kunnen worden. De betonnen vloer in de schuur is een verzameling van betonvlakken, die in de jaren 70 en 80 in verschillende fases is aangebracht. Deze vloer wordt volledig vernieuwd, uitgevoerd als geïsoleerd betonnen vloer, voorzien van vloerverwarming en afgewerkt met klinkers.
Het dak van huis en schuur wordt boven de bestaande karakteristieke kapconstructie geïsoleerd, zodat deze volledig in het zicht kan blijven. De bestaande dakgoten hebben overmaat, hierin wordt de grotere dikte van de dakconstructie visueel en technisch opgevangen.
Naast het streven de energievraag zo laag mogelijk te brengen is de wens om daarnaast de benodigde energie zelf op te wekken. Daartoe wordt het dakdeel van de schuur aan de zuidzijde volledig voorzien van transparante zonnepanelen. Deze worden als een geïsoleerde vliesgevel uitgevoerd. De panelen hebben een rood-oranje kleur, de bijbehorende kliklijsten worden uitgevoerd in een bijpassende rood-oranje kleur om het geheel aan te laten sluiten bij de bestaande oud Hollandse rode dakpannen. De Oude Holle (Groninger) rode dakpannen van het zuidelijk dakdeel kunnen hergebruikt voor het noordelijk en oostelijk dakdeel.
De in de schuur aanwezige mestkelders zullen gebruikt worden voor warmteopslag, op deze wijze zal het gebouw grotendeels in zijn eigen energie- en warmte-behoefte kunnen voorzien.

css.php