Rijwoningen Assen

Kloosterhoven maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk Kloosterveen. In Kloosterhoven komen veel stedenbouwkundige vormen samen, denk aan rond, gesegmenteerd en rechthoekig. De veelvormigheid wordt versterkt doordat op een klein gebied veel verschillende architecten bouwen. Om enige rust in de wijk te brengen, zijn de zes bouwblokken als een wat meer terughoudende eenheid vormgegeven. Daarbij is gebruik gemaakt van een beperkt aantal materialen en van gedekte kleuren. Om de eenduidigheid te versterken, zijn erfafscheidingen als tuinmuren mee- ontworpen. Ook is saamhorigheid en kleinschaligheid gezocht door te refereren aan tuindorpen: veel pannendaken, veel groen. De ontsluiting van de parkeerplaatsen is op zo’n manier vormgegeven dat ze ook als speelterrein voor kinderen kunnen fungeren zonder storend te zijn voor omwonenden.

Ontworpen bij KLEIN architecten