Appartementen Jan Fabricius Assen

De Jan Fabriciusstraat in Assen is een verbindingsstraat die op dit moment voornamelijk wordt gebruikt door autoverkeer.
Op de begane grond bevinden zich in deze straat relatief weinig woningen, de begane wordt voornamelijk gebruikt voor winkels, en bedrijfs- of maatschappelijke functies.
Op termijn wordt de dichtheid van de bebouwing in de straat verhoogd door de nieuwbouw van de Citadel, en in een latere fase de verplaatsing van de brandweer, de verwachting is dat daar binnen enige jaren eveneens woningbouw in meerdere lagen zal komen.
Onze opgave bestond uit het realiseren van een gebouw met 42 huurappartementen in combinatie met een ruimte voor een maatschappelijke functie.
Gezien de sfeer in de straat hebben we ervoor gekozen om de woningen vanaf de 1e verdieping te laten beginnen. De ruimte voor de maatschappelijke functie bevindt zich op de begane grond.
Dit levert in schaal een stedelijk gebouw op van 7 lagen hoogte.
De bergingen worden eveneens op de begane grond geplaatst, de gevel van deze bergingen wordt levendig gemaakt door de naam van het gebouw in het metselwerk mee te nemen (naar voren stekende stenen, waarmee de naam wordt geschreven)
De naam van het gebouw is ontleend aan de titel van een toneelstuk van de dichter Jan Fabricius ,
‘onder één dak ‘.
Door de geringere hoogte van het ING-gebouw en de grenzing van het kavel aan de Nijlandstraat heeft het gebouw in feite drie voorkanten.
Daar de achtergevel vanaf de Nijlandstraat eveneens goed zichtbaar zal zijn is er voor gekozen het gebouw een alzijdig karakter te geven door alle vier de gevels een eenduidige vormgeving te geven.
Genuanceerd bruin/ grijs/ geel metselwerk in combinatie met olijfgroene lamellenhekwerken.
Deze combinatie van materialen geven het in schaal stedelijke gebouw een natuurlijk en vriendelijk karakter.
Door de balkons per verdieping te laten verspringen wordt een afwisselend en dynamisch gevelbeeld gerealiseerd, passend bij de dynamiek van de straat.
De lamellen hekwerken versterken deze dynamiek door al naar gelang de positie meer/minder transparant te ogen. Hiermee wordt tevens recht gedaan aan enerzijds de gewenste privacy van de bewoners en anderzijds het gewenste uitzicht.
De balkons worden visueel om de hoek doorgezet door de hekwerken over het metselwerk door te zetten. Deze sluiten aan de andere zijde weer aan op de galerij.
De hemelwaterafvoer wordt als extra beeldend element ingezet door ze in dezelfde groene kleur uit te voeren
Aan de galerijzijde is een extra laag toegevoegd in de vorm van houten lamellen, die in wisselende vormen over de galerijgevel heen bewegen. Deze hebben een grotere diepte dan de hekwerken, waardoor de houten lamellen verder naar voren steken. Doel is om eenzelfde dynamiek en sfeer te krijgen aan de voorzijde en de lengte van de galerijen te doorbreken.
De houten lamellen die de ene met de andere verdieping koppelen zorgen tevens voor extra intimiteit.
Voor de begrenzing van het binnenterrein worden dezelfde lamellen gebruikt als op de balkons en galerij, zodat ook hier het doorzicht wisselt al naar gelang van de positie en deze een eenheid vormt met de uitstraling van het gebouw.
Ontworpen bij KLEIN architecten