Onderwijs Zorg Centrum Winschoten

In combinatie met de Groot Vroomshoop hebben we een plan gemaakt om de voormalige school van het Noorderpoort college in Winschoten te verbouwen tot Onderwijs Zorg Centrum.

Het centrum krijgt een groot aantal gebruikers ;  de school voor speciaal basis onderwijs SBO Delta, de school voor zeer moeilijk lerende kinderen ZMLK De Meentschool,  RENN 4 de Bladergroenschool , een vestiging van NOVO, en een polikliniek van Accare, kinder- en jeugdpsychiatriespecialist.

Om al deze functies te kunnen huisvesten is er naast het bestaande gebouw ook een deel nieuwbouw  toegevoegd.

Belangrijke opgave bij zo’n groot aantal gebruikers is om een goede balans te vinden tussen herkenbaarheid van deze  gebruikers  in het gebouw en tegelijkertijd eenheid uit stralen van het complex als onderwijs zorg centrum.

Het bestaande gebouw heeft een karakteristieke uitstraling.

Grote puien , horizontale metselvlakken , betonnen lateien en verspringingen in de bouwmassa geven het gebouw een paviljoenachtige uitstraling, passend bij de parkachtige omgeving.

Deze karakteristiek hebben we versterkt door de boeiboorden verder te prononceren en de vlakken tussen de puien van frisse kleuren te voorzien.

De kleuren sluiten aan bij die van de verschillende gebruikers , zodat bezoekers deze aan buitenzijde al kunnen herkennen.

Deze worden aan de binnenzijde herhaald, voor extra identiteit van de verschillende gebruikers.

De boeiboorden zijn allen in dezelfde kleur gehouden en verbinden de verschillende identiteiten tot een eenheid.

Ontworpen bij KLEIN architecten