utiliteit

Supermarkt en appartementen Overwinningsplein Groningen


De wijk Corpus den Hoorn is in de jaren zestig gebouwd. Het ligt tussen het Noord Willems-kanaal en de A28 van Groningen naar Zwolle.
Langs het kanaal zijn alle bijzondere functies voor de wijk geplaatst, zoals scholen, kerk en andere voorzieningen. Het Overwinningsplein met aan een kant de Immanuelkerk, was oorspronkelijk een plein met allure. In de loop van de tijd was daar echter weinig van over door achterstallig onderhoud en een rommelige inrichting.

Nieuwbouw van de supermarkt met daarboven appartementen vormde aanleiding om het plein opnieuw in te richten. Daarbij is gekozen voor het verlengen van het plein tot het kanaal.
De supermarkt en appartementen zijn geintegreerd in het plein en zorgen voor een visuele verlenging daarvan. Aan de kant waarin het gebouw in de groenzone staat, oogt het juist als een zelfstandig object.

Ook de kerk heeft een verandering ondergaan met als uitgangspunt de symmetrie van de hoofdzaal. In de nieuwe staat is het gehele gebouw symmetrisch waardoor het zich nog duidelijker op het plein manifesteert.

Ontworpen bij KLEIN architecten