In Groningen is in 1958 aan de Paterswoldseweg een onderwijscentrum gebouwd, destijds aan de rand van de stad, maar inmiddels veel centraler gelegen.
Het complex heeft een aantal jaren geleden de status van jong monument gekregen. Het complex is niet meer compleet, omdat in de jaren 90 is helaas de sporthal is gesloopt. Het geheel bestaat nu nog uit het hoofdgebouw met de hoofdentree, aula en vaklokalen en twee vleugels met leslokalen.
Het gebouw is op dit moment in gebruik als MBO voor theater- en muziekopleidingen.
Deze school heeft inmiddels een geringere ruimtebehoefte, zodat één van de vleugels met leslokalen daarom de bestemming van dependance van de basisschool de Starter kan krijgen, het gaat om de huisvesting van groep 1 t/m 3 inclusief kinderdagverblijf.
 Het betreffende bouwdeel heeft een herkenbare opbouw, die in de gevel goed zichtbaar is; gemetselde bouwdelen met een smal stramien herbergen de entrees en trappenhuizen.
Deze entreehallen ontsluiten aan beide zijden één lokaal .
Deze lokalen hebben een groter stramien en grote puien, zowel aan de voor- als achterzijde, passend bij de destijds heersende opvattingen over lucht en licht.
Het gebouw heeft een verhoogde kelderlaag met bovenlichten die gebruikt wordt als fietsenstalling en bergruimte, de begane grond van het gebouw ligt daardoor ruim één meter boven het maaiveld.
Op dit moment fungeren de trappenhuizen niet meer als enige ontsluiting van de lokalen.
Aan de achterzijde is intern een gang gemaakt, die beide trappenhuizen met elkaar verbindt.
Deze interne gang is vrij eenvoudig weer te verwijderen, zodat het gebouw weer volgens originele wijze kan worden gebruikt. Dit heeft als bezwaar dat één van de lokalen alleen via een ander lokaal te bereiken is.
Ook de toegankelijkheid van het gebouw is niet in orde, de beide trappen hebben een tussenbordes, waar tevens de toiletten voor de bovenverdieping zich bevinden, het gebouw heeft bovendien onvoldoende toiletten om als basisschool bruikbaar te zijn.
Om het gebouw wel geschikt te maken zijn een aantal ingrepen voorgesteld.
Het gebouwdeel ligt prominent aan de doorgaande weg, de verandering in functie en de wens van de school om zich t.o.v. het MBO te onderscheiden zijn aangegrepen om aan de voorzijde een nieuwe verkeers- annex studiezone toe te voegen, vanuit deze zone kunnen alle lokalen worden ontsloten.
In de zone worden tevens nieuwe trappen geplaatst en gekoppeld met een lift.
De gevel van deze nieuwbouw is volledig voorzien van een glazen vliesgevel, hierdoor ontstaat een nieuw gevelbeeld aan de straat, maar is ook de originele achterliggende gevel zichtbaar.
De verdeling van de verticale stijlen van de vliesgevel varieert in breedte al naar gelang de positie t.o.v. van de bestaande gevel. Bij de meer gesloten trappenhuizen staan de stijlen dicht bij elkaar en bij de lokalen staan deze verder uit elkaar.
Op deze manier refereert de nieuwe gevel op een subtiele manier naar de originele achterliggende.
Om nog duidelijker te maken dat de nieuwbouw een toevoeging is, is deze vormgegeven alsof het aan de bestaande bouw gehangen is.
Om het onderwijskundige aspect te benadrukken worden op de glazen gevels letters gezeefdrukt.
De bestaande constructie is opgebouwd uit betonnen wanden en vloeren.
Om het onderscheid tussen oud en nieuw ook binnen duidelijk te maken is die van de nieuwbouw afwijkend uitgevoerd. Deze constructie bestaat uit houten spanten en vloeren van massief hout, zo heeft deze zone een duidelijk andere sfeer dan de bestaande bouw.
Op deze manier is getracht een mooie mix tussen oud en nieuw te laten ontstaan.
Ontworpen bij KLEIN architecten

css.php