Winkels Winschoten

De nieuwbouw bestaat uit twee supermarkten en een drietal verhuurbare winkeleenheden.
Alle gevels van het gebouw grenzen aan openbare ruimte.
De rooilijnen aan de Stikkerlaan en de Ludensweg waren in de stedenbouwkundige randvoorwaarden hard vastgelegd, die aan het plein gaven meer speelruimte.
Belangrijkste opgave was om met het relatief geringe programma, in ieder geval in hoogte, toch interessante gevels te maken. Om dit te bereiken is gewerkt met twee kleuren metselstenen en verhoogde metselvlakken. De beide kleuren weven over de gevel en vormen afwisselend plint of zweven daarboven. De beweging in het metselwerk verbind de verschillende gevels op een vloeiende manier met elkaar.
Aan de Stikkerlaan is een verhoogd kader geplaatst, om de hoek te markeren waarlangs bezoekers vanaf de nieuwe parkeerplaats de Stikkerlaan oversteken richting de winkelstraat de Langestraat.
Dit verhoogde kader legt tevens een relatie met de hogere bebouwing van het naastliggende nieuwe cultuurhuis.
De entrees van de beide supermarkten liggen aan de nieuwe parkeerplaats, deze zijn voor de herkenbaarheid eveneens voorzien van een verhoogd metselwerkkader.

Ontworpen bij KLEIN architecten