PKN Scheemda


De opgave is ontstaan uit het samengaan van de hervormde en gereformeerde kerk tot PKN Scheemda. De gereformeerde kerk wordt afgestoten, de locatie van de Nederlands Hervormde Kerk behouden. Naast de kerk ligt de Eeksterstee, de huidige algemene ontmoetingsruimte. De nieuwe gemeenschap bestaat uit zo’n 350 kerkgangers, de bestaande kerk is te klein om dat aantal bezoekers te ontvangen. In eerste instantie is gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van het bestaande kerkgebouw. Dit zou de karakteristiek van de bestaande kerk zodanig aantasten dat uiteindelijk is besloten tot nieuwbouw. De kerk wordt naast een ruimte om het geloof te belijden steeds meer een algemene ontmoetingsruimte voor de gehele omgeving.

De omgeving is tamelijk veelvormig, vrijstaande woningen uit de jaren zestig en negentig, een grote woonzorginstelling van twee lagen , seniorenflats van 5 lagen hoog en de kerk uit 1880 met een uitbreiding in de jaren dertig en tachtig. Vanwege de veelvormigheid hebben we er voor gekozen om bij geen van de bouwstijlen direct aan te sluiten, maar een afwijkende vormgeving te kiezen, passend bij de speciale functie. De belangrijkste functie, het samenkomen, wordt verbeeld in de hoofdvorm. De hoofdzaal wordt door een sprong in de hoogte extra geaccentueerd. Met deze schaalsprong wordt de maat van het gebouw verkleind, om aan te sluiten bij die van de omgeving. Het dak opent zich naar de hemel, passend bij de functie van een geloofsruimte, dramatisch bovenlicht, maar ook zijlicht via de spleetramen. (gekleurd glas). Door de vorm en positie van het gebouw blijven zichtlijnen en het open karakter van de omgeving behouden.

Afwijkend van de omgeving, maar door de schaal en het materiaal, keramische leien, toch passend in de omgeving. De schuine daken zijn slechts van een flinke afstand zichtbaar, deze krijgen een terughoudende, maar wel warme kleur, passend bij de keramische leien. De ramen worden ver teruggedetailleerd, als spleten in de gevel. Het gebouw krijgt een warme, maar stoere uitstraling, in ieder geval niet nieuw. De grote zaal is akoestisch zo uitgevoerd, dat deze zowel voor zang, orgel als spreken geschikt is. Om het geluid goed over de ruimte te spreiden zijn de wanden en plafonds onder verschillende hoeken geplaatst.
Ontworpen bij KLEIN architecten