CSBO De Kimkiel

De locatie heeft twee duidelijk verschillende begrenzingen ; de tamelijk drukke ontsluitingsweg van de wijk Lewenborg ( de Kluiverboom ) en de ecozone, met op afstand woningbouw in het groen.
Vanuit de stedenbouwkundige voorwaarden is gesteld dat het gebouw de ronding van de Kluiverboom volgt. Directe oriëntatie op deze weg wordt vanwege de geluidsbelasting afgeraden. De rooilijn sluit aan op die van de gymzalen van het ALFA-college.
Ontsluiting van de locatie gebeurt vanaf de bestaande toegang van het ALFA-college. Deze ontsluiting wordt volledig vernieuwd/ heringericht. Alle lokalen zijn georiënteerd op het ‘binnengebied’. Deze zijde vormt de beschutte en zonnige zijde en is voor de gebruikers in feite de voorkant. Vanaf de ontsluitingsweg van de wijk, de Kluiverboom, bepalen juist de drie andere zijden van de school het beeld. We hebben er daarom voor gekozen om het gebouw een alzijdige uitstraling te geven. Het ‘binnengebied met de schoolpleinen wordt extra van de weg afgeschermd door een met gras begroeid talud, die de ronding van de Kluiverboom volgt. Het gebouw wordt verankerd in zijn omgeving door deze in het talud te schuiven. Om ook aan de zonzijde het groene karakter zo veel mogelijk te behouden worden de parkeerplaatsen uitgevoerd met grastegels. De afscheiding van de speelpleinen naar de ecozone wordt begroeid met hedera.
Het gebouw heeft als basis een warmblauwe beplating. Aan de zonzijdes zijn hier schuifelementen met houten lamellen voor geplaatst, die voor de ramen geschoven kunnen worden. Aan de niet-zonzijdes zijn op willekeurige plaatsen vertikale lamellen voor de beplating geplaatst. Beide materialen zijn ingeklemd tussen horizontale banen van gezet aluminium.
De Kimkiel is een school voor Speciaal Basis Onderwijs. Dit betekent dat veel van de leerlingen met taxi-busjes worden gebracht en gehaald. De kinderen worden afgezet bij de keerlus grenzend aan het schoolplein.
De Kimkiel heeft op dit moment 130 leerlingen, dit aantal kan eventueel oplopen tot maximaal 175.
Kenmerk van de school is kleinschalige klassen, met leerlingen die snel afgeleid zijn en veel begeleiding nodig hebben. Getracht is de kleinschaligheid in het gebouw terug te laten komen. Onder- en bovenbouw hebben, vanuit het programma, van elkaar gescheiden schoolpleinen.
Ontworpen bij KLEIN architecten