Cbs de Wingerd Hoogkerk

Ligging
De Wingerd ligt aan het eind van de Verbetering, een straat die doodloopt en over gaat in een fietspad langs een recreatieplas. De bebouwing is overwegend twee lagen hoog met plat dak en aluminium gevelbekleding, met als functies een school, gemeentelijke opslag, kantoor, werkplaats en tandartspraktijk. De meeste gebouwen staan midden op hun kavel, tamelijk ver van de weg. Daardoor heeft de straat een open profiel en ademt het de sfeer van een industrieterrein.
De oostzijde van de schoolgrens is afgescheiden van de recreatieplas door een lager gelegen strook groen met fietspad. Aan de westkant ligt het terrein van gemeentewerken.

De Wingerd
De Wingerd is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De leerlingen hebben moeite zich te concentreren en grote behoefte aan een beschermde omgeving.
De vraag was om voor drie verschillende leeftijdsgroepen in een eigen beschutte buitenruimte te voorzien; aan de zuidkant voor de jongste kinderen , aan de oostkant de middengroepen en aan de westkant de pubers.

Parkeren
Dagelijks rijden circa 25 taxibusjes af en aan om de leerlingen naar school te brengen. Om de straat de Verbetering en aangrenzende brede school niet te belasten met deze extra verkeersstroom is er gekozen voor een parkeerplaats aan de zuidzijde van de Wingerd. De docenten kunnen wel aan de kant van de Verbetering, op eigen terrein. Zij gaan ook via die kant, de noordkant, naar binnen.

Gebouw
Door de ligging en de ontsluiting aan twee kanten, heeft het gebouw als het ware drie voorkanten.
Het ontwerp is daarom opgevat als een min of meer alzijdig gebouw met alleen een gesloten kant naar de gemeentewerkplaats.

Het gebouw voorziet met sprongen in hoogte en diepte in drie afgeschermde pleinen, verder beschut met houten hekwerken. Gekozen is voor natuurlijke materialen aansluitend bij het karakter van het recreatiegebied. Daarbij is de 1e verdieping voornamelijk van hout en de begane grond voornamelijk van baksteen. Hierdoor ontstaat een natuurlijke schaalverkleining, die de intimiteit in combinatie met de materialen vergroot. Om beide lagen met elkaar te verweven, zakt op bepaalde plekken het hout naar beneden en reikt het metselwerk naar de dakrand.

De steen is op zijn kant gemetseld, bij de plint is de achterkant van de steen de zichtzijde, bij de bovenliggende band is dat juist de voorzijde.
Alle klaslokalen zijn aan de oostkant met rustgevend uitzicht op de recreatieplas.
De praktijk- en vaklokalen bevinden zich aan de west- en zuidzijde.
Het gymlokaal, tevens aula, vormt het centrum van het gebouw en grenst direct aan de pauzeruimte.

Ontworpen bij KLEIN architecten

Geef een antwoord