Brede school Joure

Bij de benadering van de nieuwe brede school valt de groene parkachtige omgeving op. Door de brede oprijlaan en goede parkeervoorzieningen is meteen duidelijk dat het gaat om een openbare voorziening waar iedereen welkom is.

Het gebouw ligt als een paviljoen in een boogvorm midden in het park. De opvallende kleurigheid roept meteen de associatie op met kinderen en cultuur. De vloeiende organische vormgeving van het schoolgebouw en van het terrein sluit aan bij de twee andere recente gebouwen in de parkachtige nabije omgeving. Een vormgeving die door zijn natuurlijke uitstraling tijdloos is. Het spel van de gekleurde gevelpanelen op de gevel onderscheidt dit gebouw van de twee andere, en benadrukt de functie van brede school.

Bij benadering valt op dat het midden van het gebouw transparanter oogt dan de uiteinden. Daar bevindt zich de centrale entree. Naast de toegangsdeuren zijn de logo’s van MIKS, en Toanhûs op het glas aangebracht, tesamen met een openingstijdenbord.

De toegangen voor de onderbouw en bovenbouw van de scholen liggen per school naast elkaar aan de uiteinden van het gebouw bij de speelpleinen. Daartussen ligt, aan het natuurlijk speelterrein van de kinderopvang een vergelijkbare enkele toegang naar de kinderopvang van SKIK. Kleur en logo bij de deur kunnen de herkenbaarheid van de eigen school verzorgen.

Binnen is het mogelijk om de entrees, lokalen en bijschakelruimtes van de Fusieschool en de E.A. Borgerschool met eigen kleur en inrichting een eigen sfeer en identiteit te geven. Gedacht kan worden aan gekleurde transparante folie op glasvlakken, of een accentwand met kleur in ieder lokaal. De bijschakel pleinen zijn door hun maat en ronde vorm intiem en veilig. Laag geplaatste doorkijkjes op kinderhoogte versterken het intieme gevoel en geven aan dat het kind hier gezien wordt. Dit geldt uiteraard ook voor de kinderopvang en BSO ruimten van SKIK.

Deze opties zijn ook mogelijk voor de ruimten van de overige gebruikers in de centrale hal. Voor de rust en samenhang is het aan te bevelen om de vloeren en halwanden één kleur te geven in het gehele gebouw. De identiteit straalt dan dus uit via het glas in de halwanden.

Naamsaanduidingen en pictogrammen kunnen in een integraal ontwerp door het hele gebouw op glas of wanden worden aangebracht.

Ook in het terrein is een vloeiende landschappelijke vormgeving gehanteerd, waardoor de ruimtelijke samenhang met gebouw en omgeving ontstaat. Hagen, niveauverschillen en muurtjes vormen op onnadrukkelijke wijze de benodigde afbakeningen van pleinen. Deze grenzen zijn op zich ook weer ontmoetingsplekjes, voor zitten en spelletjes.
Ontworpen bij KLEIN architecten