folly-workshop2

Op school :
Ik vertel over het park bij de Fraeylemaborg, Engels landschapstuin,
Follies zijn daar een kenmerkend onderdeel van.
Ik leg uit wat follies zijn en laat daar voorbeelden van zien.

In het park :
Rondleiding en uitleg over de follies en het park.

Terug op school :
De leerlingen gaan in groepjes hun eigen folly bouwen. ( bouwen op schaal)
Daarbij zou ik kunnen begeleiden, maar als de school kosten wil besparen zou dat ook zelfstandig kunnen.
Daarvoor ga ik de docent een middag begeleiden en een handleiding maken, zodat hij zonder mijn hulp die workshop met zijn eigen leerlingen kan doen.

Hoe draagt uw product bij aan een doorgaande leerlijn cultuuronderwijs op scholen ?
Het project sluit aan bij de erfgoedleerlijn in Slochteren
Het project past binnen de thematische werkwijze van de school.
De school werkt met alles-in-1 en wil in dit project “ onderzoekend leren “ centraal stellen.
Het project sluit ook aan bij de actualiteit in de directe leefomgeving : new Follies bij de Fraeylemaborg.

Kerndoelen :
32 de leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen oplossen
44 de leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relatie s te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
45 de leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
55 de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te evalueren.
56 de leerlingen verwerven enige kennis en krijgen waardering voor cultureel erfgoed.

css.php