De kavel met huidige woning ligt in de nieuwbouwwijk van Loppersum.
Woningen in dit deel van de wijk dateren uit de jaren 90.
De huidige woning op het adres Fruitlaan 26 dateert uit 1991 en heeft aardbevingsschade.
Het aardbevingsbestendig maken van de woning is kostentechnisch duurder dan nieuw-bouw Daarom is door de eigenaren-bewoners gekozen voor nieuwbouw.
De financiering van de nieuwbouw geschiedt vanuit het programma Eigen Initiatief.

Programma
Voor het ontwerp van de nieuwbouw is het volume van de huidige woning als uitgangspunt genomen.
Programmatisch is het ontwerp iets anders ingevuld dan de huidige woning.
Nieuwbouw biedt voor de bewoners de kans om de woning levensloopbestendig te maken.
Het programma op de begane grond wordt daardoor groter en op de verdieping juist kleiner dan bij de huidige woning

Naast het woongedeelte met garage, komt er op de begane grond een slaap- en badkamer.
Op de eerste verdieping komen niet meer dan twee slaap-/ logeerkamers, een badkamer en de technische ruimte.

Situering
Het perceel beslaat twee kavels, het betreft kavel 2041 groot 236 m2 en kavel 2078 groot 500 m2, een deel van kavel 2171 hebben de eigenaren in bruikleen van de gemeente. De drie kavels samen beslaan bijna 1000 m2.
Voor de situering van het gebouw op de kavel 2041 en 2078 is het bestemmingsplan Loppersum gevolgd.
De noord-westgevel wordt 3 m uit de erfgrens geplaatst.
De noord-oostgevel, de straatgevel wordt in de huidige rooilijn geplaatst.
Vanwege het grotere programma neemt de nieuwe woning iets meer ruimte op de kavel in beslag, zuid-oost en zuid-westgevel komen daardoor iets verder op de kavel dan de huidige gevels.

Ontwerp
Het perceel grenst alleen aan de noordzijde direct aan een bouwperceel van buren, aan de drie andere zijden wordt het perceel begrenst door openbare ruimte, de straat en een wandelpad langs het water, aan deze zijden is het uitzicht royaal, met mooi zichtlijnen op landelijk gebied en begraafplaats.
Het ontwerp is geënt op het vrije uitzicht aan deze drie zijden, alle woonfuncties zijn aan één van deze zijden geplaatst. De noordgevel is meer gesloten vormgegeven en herbergt garage en technische en bergruimte.
De vorm van het overkoepelende dak volgt dit principe van gesloten aan de noordzijde, naar open aan de zuidzijde en de andere gevels
Het zuidelijk dakvlak met daaronder alle woonfuncties, heeft een flauwe helling van 20 graden. Dit dak wordt voor een groot deel voorzien van zonnepanelen.
Het noordelijk dakvlak fungeert als afsluiting en is veel steiler, 40 graden.
Dit dakvlak springt terug t.o.v. de rooilijn en ligt daarmee verder van de straat.
Hiermee wordt, net als bij de huidige woning, een eigen oprit met parkeergelegenheid en logische aanduiding van de entree gecreëerd.
Sprongen in de gevel aan de westzijde, zorgen aan deze zijde voor schaalverkleining en beschutte buitenruimte.
Aan de zuidzijde functioneren de grote dakoverstekken als zonwering.

Materialisering
Uitgangspunt is om in materialisering te refereren naar de huidige woning, maar tevens te laten zien dat het hier een nieuwe woning betreft.
Aardbevingsbestendigheid van de woning is hierbij een belangrijke voorwaarde.
De bewoners hebben daarnaast de wens om volledig onafhankelijk van het gas te geraken.
Doel is een all-electric woning die (op termijn) in energiebehoefte volledig zelfvoorzienend kan functioneren. Het zuidelijk dakvlak wordt voor dit doel voor een groot deel ingevuld met zonnepanelen.

Gelijk aan de bestaande woning en omliggende woningen is gekozen voor schuine daken. Vanuit het bestemmingsplan is de goothoogte voor vrijstaande woningen op maximaal 3,5 m gesteld.
Aangezien het programma op de begane grond duidelijk groter is dan het programma op de verdieping levert dit logischerwijs tamelijk flauwe dakvlakken op.
Dit horizontale beeld is doorgezet in de gevels, door de gevels op de begane grond in metselwerk uit te voeren en op de verdieping in wit stucwerk
Aardbevingsbestendig bouwen sluit aan bij deze keuze, dit vraagt om een lichte bouwwijze voor de verdieping.

De gevels van het huidige woonhuis bestaan uit witte verblendsteen met houten kozijnen en zwart geglazuurde dakpannen.
De kleur van de huidige steen is als basis gekozen voor de nieuwbouw.
Dak en boeiboorden worden in één materiaal, aluminium in antracietkleur, vormgegeven, het dak voorzien van felsnaden, om de horizontale belijning te versterken, de boeiboorden als zetwerk.
Het vlak met zonnepanelen wordt door het aluminium dak ingekaderd.


Alle kozijnen worden uitgevoerd in aluminium in contrasterende kleur, van het metsel- en stucwerk, antraciet