THUIS

Deze foto’s tonen de Nicolaaskerk nog zonder mensen. Inmiddels is de ontmoetingsruimte in gebruik voor feesten, concerten, vergaderingen, zang en yoga.

Bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen hebben via Eigen Initiatief de mogelijkheid om zelf aan het roer te staan bij herstel of nieuwbouw van hun woning. Deze bewoners hebben voor nieuwbouw gekozen.

Berlage in Usquert

In samenwerking met Stichting Berlagehuis Usquert, ben ik een inspirerend lesprogramma over architectuur voor groep 7 en 8 aan het schrijven

Hoog bezoek in Kloosterburen


Foto: Elwin Baas RTV-Noord

Op 2 oktober heeft koning Willem-Alexander de coƶperatie in Kloosterburen bezocht en daarbij ook de Nicolaaskerk niet vergeten
De coƶperatie KloosterenBuren is een bijzonder dorpsinitiatief. In dit dunbevolkte gebied is het als gemeenschap gelukt om de leefbaarheid te versterken.

De verbouw van de Nicolaaskerk tot duurzaam Rijksmonument is in volle gang! Het gebouw wordt op 8 maart 2019 officieel geopend door de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven

Vanaf 1 juli verhuizen we naar de Pelsterstraat 33

Genomineerd voor het Asingapark in Middelstum, in samenwerking met DISCOO

het Erasmusmonument is op 28 oktober door burgemeester Aboutaleb onthuld
ontworpen samen met Maaike Disco, Diana de Graaf en tegelfabriek Albarello